Service Charter

CHUO KIKUU CHA KENYATTA IDARA YA MAKTABA MPANGILIO WA UTOAJI HUDUMA

S/NO HUDUMA INAYOTOLEWA MAHITAJI MALIPO MUDA WA KUHUDUMIWA
1. Kusajili wanafunzi
 • Kitambulisho cha Chuo
 • Sajili/Orodha ya Majina
Bure Dakika 5
 2. Kusajili Wafanyikazi Kitabulisho cha chuo cha mfanyikazi Bure Dakika 5
3. Mwelekeo Kwa ombi/Ratiba Bure Saa 1
 4. Ikibali
 • Fomu ya Ikibali
 • Kitambulisho cha chuo
Bure Dakika 5
 5. Kuazima Kitabulisho cha chuo Bure Dakika 2
 6. Marejeleo na kuulizia huduma Kutoa ombi Bure Dakika 2
 7. Msaada wa ICT kwenye maktaba Kitambulisho cha chuo Bure Dakika 10
8. Maelezo ya mafunzo ya makala ya digitali, marejeleo na nukuu Kwa ombi/mpangilio Bure Saa 2
 9. Kubana Kubana kwa manila au mtindo wa mipito ya zogomo Ksh. 60-120 Siku moja
Kubana tasnifu za uzamili na uzaminifu kwa jalada ngumu Ksh 250, Ksh 300 Siku tano
 10. Kutenga/matumizi ya maabara ya tarakilishi Kitambulisho cha chuo Bure Dakika 2
 11. Kutenga/matumizi ya kareli Kitambulisho cha chuo (Wafanyikazi na wadaraji) Ksh 100 Dakika 2
 12 Huduma kwa wenye mahitaji maalum pamoja na kutengewa vipokeo vya sauti masikioni, tarakilishi na kifaa cha kusoma kiwambo na mashine ya breli.

Kurekodi sauti

Kitambulisho cha chuo Bure Dakika 2
 • Vifaa vya kurekodi
 • Makala ya kurekodiwa
Bure Siku 1-3

TUNAWAJIBIKA KUTOA HUDUMA BORA WENYE UFANISI WA HALI YA JUU.

Huduma yeyote itakayotolewa bila kuafiki viwango hitajiki ama afisa ambaye hatimizi wajibu na ufanisi wa utoaji wa huduma bora anapaswa kuripotiwa kwa:

The Vice-ChancellorKenyatta UniversityS.L.P 43844-00100
Nairobi
Simu. +254 20 8703858
Rununu +254 710890005
Barua Pepe : director-complaints@ku.ac.ke
The Commission Secretary/CEOCommission on Administrative Justice,West End Towers, Waiyaki Way,
S.L.P. 20414 – 00200
Nairobi
Simu. +254 20, 2270000, 2303000
Barua Pepe. complain@ombudsman@go.ke

HUDUMA BORA NI HAKI YAKO

KENYATTA UNIVERSITY LIBRARY DEPARTMENT SERVICE DELIVERY CHARTER

S/NO SERVICES RENDERED REQUIREMENTS CHARGES TIMELINE
1. Student Registration
 • University ID
 • Nominal Roll
 • Student corporate email
Free 3 Minutes
2. Staff Registration University Staff ID

corporate Email

Free 5 Minutes
3. Orientation /Induction Request / Schedule

Virtual link

Free 1 Hour
 4 Clearance
 • Clearance Form
 • Patron account
Free 5 Minutes
 5 Lending University ID
Patron Account
Book(s)
Free 2 Minutes
 6 Reference & enquiry services Request Free 2 Minutes
 7 Library ICT user support University ID Free 10 Minutes
8. Information Literacy Training including E-resources, Turnitin, Referencing and citation Request or Schedule
virtual link
Free 2 Hours
 9. Binding Request for Manilla or Spiral binding Ksh. 60-120 1 Day
Hard cover binding incl. Masters and PhD theses Ksh 250, Ksh 300 5 Days
 10 Allocate/Use of Computer Labs University ID
Booking Register
Free 2 Minutes
 11 Allocate/Use of Study Carrels University ID (Staff & PG Students)
Carrels Application Form
Ksh 100 2 Minutes
 12 Service to Users with special needs including allocate headphones, computer with screen reader and braille machine.

Audio recording

University ID
Register
Free 2 Minutes
 • Recording equipment
 • Material to be recorded
Free 1-3 days

 

WE ARE COMMITED TO COURTESY AND EXCELLENCE IN SERVICE DELIVERY

Any service rendered that does not conform to the above service standards or any officer who does not live up to the commitment of courtesy and excellence in service delivery should be reported to:

The Vice-ChancellorKenyatta University
P.O Box 43844-00100
Nairobi
Tel. +254 20 8703858
Mobile +254 710890005
Email : director-complaints@ku.ac.ke 
The Commission Secretary/CEOCommission on Administrative Justice,West End Towers, Waiyaki Way,
P.O. Box 20414 – 00200
Nairobi
Tel. +254 20, 2270000, 2303000
Email. complain@ombudsman@go.ke